​Vind eenvoudig een goede zorgaanbieder

Wilt u weten bij welke zorgaanbieder u op basis van uw zorgverzekering terechtkunt? Kijk dan met welke zorgaanbieders bij u de buurt wij een contract hebben. En voor welke zorg. Heeft u met spoed zorg nodig? Dan kunt u gewoon terecht bij de dichtstbijzijnde zorgaanbieder. 

Als u voor de Univé Zorg Vrij polis gekozen heeft, bepaalt u zelf van welke zorgaanbieder u gebruikmaakt. Zolang deze maar voldoet aan de eisen in de verzekeringsvoorwaarden. Het maakt hierbij niet uit of deze zorgaanbieder afspraken met ons heeft gemaakt. U bent dan ook niet verplicht om te kiezen uit gecontracteerde zorgaanbieders.

We werken de informatie in Vergelijk en Kies elke 2 weken bij. Laatste update: 10 oktober.

Inkoop van zorg

De zorg in Nederland is goed, maar er zijn verschillen tussen zorgaanbieders. Omdat we willen dat u goede zorg krijgt, gaan we elk jaar met zorgaanbieders in gesprek. We maken samen met hen afspraken over de zorg. Bijvoorbeeld over hoe snel u een behandeling kunt krijgen en wat een behandeling kost. Deze afspraken leggen we vast in een contract.

Normen van beroepsgroepen

Wij kijken bij het sluiten van een contract naar de normen van beroepsgroepen. Een beroepsgroep is bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Beroepsgroepen bepalen voor verschillende behandelingen normen voor samenwerking, prijzen, kwaliteit en service. 

Zorgvernieuwing

Ook zetten wij ons samen met de zorgaanbieders in voor vernieuwingen in de zorg. Want vernieuwende ideeën dragen bij aan betere, toegankelijkere en betaalbaardere zorg. En dat vinden wij belangrijk.

Omzetplafonds bij ZBC's

Wij maken met Zelfstandige Behandelcentra afspraken over de hoeveelheid zorg die een Zelfstandige Behandelcentrum per jaar mag verlenen. Dit noemen we een omzetplafond. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo houden we de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Het kan zijn dat een zorgaanbieder u hierom wil doorverwijzen, of pas later kan behandelen. Belt u in dat geval met onze afdeling Zorgadvies en bemiddeling via telefoonnummer 088 - 131 16 17 (lokaal tarief). Wij nemen direct contact op met de zorgaanbieder en bespreken of u toch bij de zorgaanbieder van uw keuze snel behandeld kunt worden. Als dit niet lukt, dan zoeken we samen met u naar een passende zorgaanbieder in de buurt. We zorgen dat er altijd voldoende zorg in de buurt beschikbaar is. Is uw behandeling al gestart, dan kunt u de behandeling gewoon afmaken. In dat geval geldt een omzetplafond niet. Heeft u een Univé Zorg Vrij polis? Dan heeft u ook niet te maken met omzetplafonds.​

​​

Veelgestelde vragen

Waarom sluit Univé Zorg contracten met ziekenhuizen?

Wij doen er alles aan om gezondheidszorg voor u betaalbaar te houden. Daarom maken wij met ziekenhuizen afspraken over samenwerking, kwaliteit, service en de tarieven die zij voor behandelingen vragen. We constateerden dat dezelfde behandeling soms aanzienlijk duurder is in het ene ziekenhuis dan in het andere ziekenhuis. Daardoor zou u te maken kunnen krijgen met hogere rekeningen. Want veel behandelingen vallen binnen het eigen risico. Daarnaast leiden hogere tarieven tot een hogere premie.​

Informatie voor zorgaanbieders

Bent u een zorgaanbieder? En ziet u dat uw contactgegevens niet kloppen? Geef dit dan door aan Vektis. Staat uw wijziging na 5 weken nog niet in Vergelijk en Kies? En wel in Vektis? Neem dan contact op met onze afdeling Contractmanagement via contractmanagement.info@vgz.nl.​